Verksamhetsutveckling

Verksamhetsplanering

Alla verksamheter behöver en plan, men förvånansvärt många gör en plan som sedan blir liggande till nästa gång det är dags för den årliga verksamhetsplaneringen. Vad beror det på?
Många gånger gör man planen för att man måste, inte för att man känner lust och energi för arbetet. Och det är klart, om man redan på förhand utgår från att planen bara kommer att ligga i skrivbordslådan, då är det inte konstigt att energin tryter. Kanske använder man också den gamla planen som förlaga med endast ett fåtal justeringar, vilket också minskar entusiasmen om denna aldrig förverkligades.

Hur göra annorlunda?

Syftet med att ha en verksamhetsplan är att du och dina medarbetare ska veta vart ni är på väg, varför ni är på väg dit, hur ni ska ta er dit och vad resultatet är när ni är framme. För att planen ska vara ett verktyg som hjälper er mot målet krävs att den utgår från där ni befinner er. Första steget i verksamhetsplanen är därför att se till att alla i rummet är överens om var det är någonstans. Först därefter kan man börja bygga en plan som utgår från verkligheten och innehåller rätt saker.

Med en utomstående coach som hjälper till att hålla fokus och lyfta blicken, skapar ni en plan som ger energi och engagemang - en förutsättning för att den ska bli ett användbart verktyg och inte bli liggande till nästa års planering!

Värderingar

Vilka är dina och din organisations viktigaste värderingar?

Våra värderingar ligger till grund för hur vi förhåller oss - till oss själva, till vår omgivning och till vårt arbete. På företag pratar man med självklarhet om att man har sina värderingar och förväntar sig att dessa ska följas. Men hur väl kända är de? Förstår alla i företaget orden på samma sätt? Hur lever ni era värderingar - fungerar de hela vägen från högsta ledningen och ner till sista medarbetaren?

Värderingarna ska leva under lång tid. Då krävs att de är förstådda, accepterade, förankrade och implementerade. Det är ett arbete som kräver tid och engagemang och det börjar med varje enskild individ - ledare och medarbetare - för att sedan föras ut i grupper och i organisationen i stort. Ett spännande och viktigt arbete som när det utförs på rätt sätt garanterat ger ett bestående värde!

Facilitering

Handen på hjärtat - hur effektiva är era möten?
Många deltagare i ett möte innebär många infallsvinklar, tankar, idéer, viljor och åsikter. Det är bra när man vill lösa problem och komma framåt i verksamheten. Har man varit länge på en arbetsplats finns det dessutom tidigare erfarenheter som ska belysas och beaktas.

När mötet pågått ett tag och alla som vill göra sin åsikt hörd har sagt sitt är det lätt att man tappat tråden och kommit bort från det som var syftet med mötet. Dessutom kan viktiga saker ha missats pga att en del deltagare inte lyckats göra sina röster hörda. Plötsligt är mötestiden slut och vi är inte närmare en lösning än vi var när vi startade.

Känns bilden igen? Då kan det vara dags att ta hjälp av en facilitator. Ordet facilitering kommer från det latinska ordet facilis eller facile, vilket betyder “att göra det enkelt” eller att underlätta. Med en facilitator som leder mötet eller workshopen får du hjälp att på ett enkelt sätt hålla fokus, lyfta blicken, styra bort det som inte är relevant, låta alla komma till tals och effektivt komma framåt i processen. Det brukar vara väl värt investeringen!