Medarbetarutveckling

Precis som ledare behöver tid för reflektion och spegling för att utvecklas i sin roll, behöver medarbetare detsamma. Konstigt nog är det inte alltid lika självklart med utbildning i medarbetarskap som i ledarskap.

För de flesta chefer är det en självklar del i rollen att stötta medarbetare till att utvecklas och växa. Tyvärr klagar många ledare idag på att tiden inte räcker till för den delen av arbetet. Och även när den räcker till kan det ibland vara klokt att, precis som när det gäller ledarutveckling, låta medarbetare få reflektera, speglas och utvecklas med hjälp av en utomstående coach.

Med utrymme att reflektera kring sig själv, sin roll och sitt medarbetarskap får jag syn på mer av vem jag är, hur jag fungerar, vilka behov jag har, vilka förväntningar jag har på mig själv och andra, vilka förväntningar andra har på mig och sig själva etc. Ett värdefullt arbete både i individuella samtal och i grupp,