Kommunikation

Kommunikation - förmodligen det viktigaste vi har i en grupp eller organisation. Så hur väl fungerar dialogen inom er grupp, mellan grupp och ledare och mellan grupper? Hur den fungerar är avgörande för arbetsklimatet och för hur effektivt arbetet fungerar hos er.

Hur kan det låta? ”Det är för dålig information”, ”Vad vill de egentligen ha sagt”, ”Det är bara en massa ord utan innehåll”, ”De säger en sak men gör en annan”, ”Vi verkar inte alls förstå varandra”. Det där med att kommunicera, att ha en dialog, att göra sig förstådd såväl som förstå andra, är en konst. Ju bättre vi är på den konsten desto större chans har vi att vara effektiva och framgångsrika i det vi gör.

Men det gör sig inte av sig självt. Precis som med allt annat behöver vi träna och förstå att det handlar om ord så väl som agerande, förhållningssätt, lyhördhet, empati, vilja och mod. Vi tränar genom att arbeta med det som sker i din verksamhet i vardagen, verkliga problem eller händelser. När vi kan vara tydliga, lyhörda och raka i kommunikationen med varandra flyter samarbetet lättare.