Om InRelation

Jag heter Elisabeth Wimarson och har på olika sätt arbetat med människor i hela mitt yrkesverksamma liv. Oavsett vilken bransch eller vilken roll jag haft har det varit relationen till andra och möjligheten att stötta och hitta lösningar som gett mig energi och mening. 

2006 kände jag att det var dags att ta mitt intresse för människor och min önskan om att bidra på ett djupare plan på allvar. Valet föll på en femårig utbildning till samtalsterapeut med psykosyntes som grund samtidigt som jag utbildade mig till coach inom Livs- och karriärcoaching samt verksamhetsplanering. En spännande resa som jag är glad för varje dag!

Sedan 2011 driver jag InRelation i syfte att hjälpa människor, grupper och organisationer att ta steg mot att må och fungera bättre. Att vara samtalsterapeut och coach innebär att få bidra på djupet, att få lov att komma nära det som är svårt och att hjälpa till att hitta vägar framåt. Ett fantastiskt jobb som jag går till med stor ödmjukhet och glädje. Här kommer också min tidigare bakgrund väl till pass. Med erfarenhet från många olika branscher och roller som bl.a. försäljningschef, VD, projektledare och konsult har jag lätt för att sätta mig in i hur en vardag kan se ut för den som sitter mitt emot mig. En vardag som många gånger handlar om det svåra i att hitta en balans mellan jobb och privatliv. 

Vi möts i samtal på InRelation på Östra Hamngatan - mitt i Göteborg. En lugn plats där du kan få utrymme att landa, stanna upp och reflektera utan vardagens störande brus. Jag har också uppdrag ute på företag som lärare, coach och konsult. Det kan handla om allt ifrån kurser i personlig utveckling, grupputveckling eller att lösa knutar i olika sammanhang till träning i kommunikation,  ledarskap och chefshandledning. 

Varmt välkommen - jag ser fram emot att träffa dig!

Relationen - ett av mina viktigaste verktyg

Ett av mina verktyg i möten och kurser är relationen och att ha ett holistiskt synsätt på människan där alla våra delar inkluderas; känslor, tankar, kropp och själ, och där fokus ligger på att få det som är friskt och bra att växa. Det gäller såväl i arbetet med individer som i ledarutveckling, grupper och organisationer.

När jag själv första gången kom i kontakt med ett holistiskt och relationellt synsätt befann jag mig mitt i karriären - och i en livskris. Det enda jag med säkerhet visste var att jag behövde göra saker annorlunda och att jag inte klarade det på egen hand, hur mycket jag än försökte. Idag är jag tacksam att jag tillät mig att stanna upp, känna efter och be om hjälp. Genom ett mer tillåtande förhållningssätt har jag hittat min väg i livet och känner glädje och nyfikenhet i att vara här och nu. Och trots att livet ibland svajar till - som det ju gör - känner jag tillförsikt i att vara på rätt väg.

Första steget mot ett rikt och harmoniskt liv - oavsett om det handlar om privatlivet eller yrkeslivet - tar du genom att vara i relation med dig själv. Det är en spännande resa som handlar om att lära känna dina behov och börja agera på ett sätt som bättre gynnar dig och ditt välmående. Och genom att fortsätta att vara i relation - med dig själv och med andra - kan du komma vidare och leva ett liv som är rikt på det sätt du själv önskar.

Därav namnet på mitt företag;  InRelation!

Utbildning i urval

  • Diplomerad samtalsterapeutPsykosyntesInstitutet Gbg (5 år)  *
  • Stress, Hälsa och Stresshantering, Sexologi samt Barn- och Ungdomspsykologi (Göteborgs Universitet samt Högskolan Trollhättan)
  • Coach Verksamhetsplanering (Sthlm)
  • Coach Livs- och Karriärcoaching (Gbg)
  • Marknadsekonomutbildning, DIHM (Gbg)
  • Flertal utbildningar inom ledarskap, marknadsföring, försäljning, affärsmannaskap mm (Gbg, Sthlm m.fl.)
  • Certifierad i DISC (Sthlm)
  • Systemiska Konstellationer i såväl familj som organisationer (London UK, Diepenveen NL, Sthlm, Gbg)
  • Yogalärare(Gbg)
  • Löpande påbyggnadsutbildningar inom områden som Narcissism, Drömmar, Kreativt skrivande, Business Intuition m.fl. (Sthlm, London, Gbg m.fl.)
*  Som medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, har jag förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa regler. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.
Jag är också medlem i RACS, Register Auktoriserade Counsellors® Sverige och via dem i EAC, European Association for Counselling.

Vi är stolta över att stödja;