Aktuella datum  och info för workshops i Systemiska Familjekonstellationer hittar du här; Aktuella Datum

Systemiska konstellationer

Vi är så mycket mer än enskilda individer som lever våra enskilda liv. Redan när vi föds blir vi del av något större, det som blir vår familj, oavsett hur den ser ut. Att vara del av en familj innebär att vi, helt utan att själva vara medvetna om det, också blir del av ett mönster, ett förhållningssätt, som vi anpassar och förhåller oss till. På gott och ont.  Det mönstret handlar inte bara om den familj jag lever i här och nu. Familjen är präglad av alla tidigare generationer och de händelser och förhållanden som påverkat dem. Traumatiska händelser ger avtryck generationer framåt.

   

Och system handlar inte bara om familjen. Ta en stund och fundera över hur många olika system du ingår eller har ingått i. Arbete, föreningsliv, vänskapsgrupper... Tänk dig så att det mönster du har med dig från generationer bakåt påverkar dig och alla system du ingår i. Och i varje system finns individer som i sin tur har flera generationer med sig.  Visst är det en hissnande tanke!

 Med den upplevelsebaserade metoden systemiska konstellationer, får du på ett helt unikt sätt ökad förståelse och nya perspektiv på det du har med dig. Det gör att problem och knutar som tidigare känts omöjliga får möjlighet att lösas upp och därigenom skapa större lugn och harmoni i livet.