Coaching

Coaching är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig från tanke till handling på ett strukturerat och energifyllt sätt! Inget område är för stort eller för litet - det kan handla om privatliv, relationer, arbetsliv eller något helt annat.

Kanske har du redan ett mål som du önskar nå och nu behöver hjälp med hur du ska ta dig dit? Då tittar vi på ditt nuläge, hur målet ser ut, vilka hinder som finns på vägen samt sätter upp en handlingsplan för att komma förbi hindren och nå ditt mål. 

   

Men kanske har du inget konkret mål? Du vet att du vill ha en förändring men inte hur den ska se ut?  Då handlar coachingen om att få hjälp och utrymme att reflektera och bli tydlig i vad det är som behöver förändras. Du kommer med dina behov och din problemställning och tillsammans hittar vi vägen framåt.

Beroende på vad du kommer med träffas vi allt ifrån några gånger upp till en längre period - det bestämmer vi tillsammans! Och vet du redan nu att det handlar om längtan efter nytt jobb eller coaching i din roll som chef, kan du läsa mer om livs- och karriärcoaching eller chefscoaching på flikarna som följer.