Systemiska konstellationer i organisationer

Varje organisation - stor eller liten - har ett inneboende system. Ju bättre det systemet fungerar desto större tillfredsställelse hos de som ingår i organisationen och ju bättre resultat för organisationen som helhet.  Visst låter det ganska enkelt! Så vad är det då som händer när problem uppstår, individer och organisation mår dåligt och de goda resultaten uteblir - trots ständiga förbättringsåtgärder? Och hur kan man komma åt det på ett effektivt sätt?

Precis som det blir problem i naturen när obalans uppstår - t.ex. att arter försvinner, att någon art får för stort utrymme, klimatet förändras etc. Precis på samma sätt blir det problem i organisationer när obalans uppstår. 

Kanske märker du att trots att alla processer och system är på plats så får ni inget flyt i arbetet. Kanske finns det vissa positioner i företaget där individer alltid blir utbytta pga ohälsa, missnöje eller svårigheter att lyckas i sin roll. Kanske har du själv i din roll som ledare problem att styra organisationen på det sätt som är önskvärt - oavsett om det är gammal van personal eller helt nya individer med det nya tänk man önskat sig.

Genom den upplevelsebaserade metoden Systemiska konstellationer får du och din organisation möjlighet att se vad som händer på ett helt unikt sätt. T.ex. kan du få se var och varför obalans uppstår samt hitta nya vägar att rätta till systemet så att allt flyter på ett mer harmoniskt och tillfredsställande sätt. 

Visst låter det spännande!

Systemiska konstellationer utvecklades ursprungligen av Bert Hellinger  och hade då fokus på Familjesystemet. Metoden har varit i ständig utveckling sedan mer än 30 år och numera finns även en metod för organisationer och företag.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan gå tillväga för att hjälpa dig och din organisation att må och fungera bättre!

Aktuella datum och info för workshop i Systemiska Familjekonstellationer hittar du här; Aktuella Datum