Ledarutveckling

Hur hållbart är ditt ledarskap? Som ledare ska du vara trygg och tydlig, våga vara rak även i utmanande situationer utan att brista i empati, föra företagets talan såväl som dina medarbetares, kunna hantera svåra samtal, strukturera, planera, engagera, följa upp, mäta... Listan kan göras mycket längre än vad det finns utrymme till här, och säkert fungerar vissa områden bra medan andra har potential att utvecklas och bli bättre. 

Att kliva in i rollen som ledare i en organisation kräver förutom listan ovan också förmågan att anpassa sig till företagets ramar och normer. Men för att du ska hålla i ledarrollen kräver det dessutom att du är ditt autentiska och unika jag i din roll. När tempot är högt och förändringarna många är det lätt att tappa bort sig själv och vem jag är på vägen. För ett hållbart ledarskap krävs utrymme för reflektion och spegling kring den egna rollen. Detta är också sant för en ledningsgrupp.

Förhoppningsvis finns det utrymme att reflektera och spegla varandra både i ledningsgruppen, från chef till chef samt mellan kollegor och med medarbetare, erfarenheten säger dock att vi ägnar alldeles för lite tid åt detta. Precis som med allt annat som behöver förändras behöver vi tid för att träna och utvecklas. 

Att ta hjälp av en utomstående coach eller handledare med gedigen ledarerfarenhet gör att du kan fokusera på precis det du behöver för att växa och utvecklas till en mer hållbar ledare. Och resultatet? Ja, det är som att gå från en fabrikssydd kostym i fel storlek till en skräddarsydd som sitter perfekt efter dina unika mått!