Chefscoaching

Hur har du det i din roll som chef och ledare? Har du det stöd du behöver för att vara väl förankrad i din roll, dina beslut och ditt agerande gentemot dina medarbetare?

Som chef ska vi ta på oss ledartröjan och föra vår verksamhet och våra medarbetare framåt. Ibland har vi det stöd vi behöver, i andra fall kan det vara svårt att hitta rätt bollplank inom företaget eller organisationen. Så kan det t.ex. vara om det är frågor som inte går att diskutera med de närmaste. Utan stöd och vägledning kan det vara svårt att veta hur vi ska agera och åt vilket håll vi ska gå. Våra mål är ofta hårda i form av resultatbudgetar och mätningar. Men hur kommer vi dit? Hur tar vi hand om själva ledarskapet? Hur mycket av mig själv vågar jag visa i min roll som chef? Och hur påverkar det min grupp, mitt resultat och mig själv när jag blir osäker på min egen identitet som chef? Vågar jag visa mina "mjuka" sidor?

Rollen som chef innebär också att agendan är full och tiden många gånger inte räcker till. Hur ska jag då hinna ägna mig åt de frågor som handlar om mig själv och min egen roll?

Lång erfarenhet visar att det är just då - när det är som tuffast att få tiden att räcka till - som det är värt att ta hjälp! Med många års erfarenhet i chefs- och ledarrollen är jag ditt bollplank och hjälper dig med verktyg för de frågor som dyker upp i yrkesrollen.

Tillsammans skapar vi den struktur du behöver för att vara trygg, tydlig och effektiv i ditt ledarskap!