Samtalsterapi

Ibland får jag frågan "Vad är skillnaden mellan terapi och coaching?" Kanske kan du känna igen dig i beskrivningarna för båda samtalsmetoderna och bli  fundersam över vad som passar dig bäst. Oftast brukar det reda ut sig och bli tydligt redan i telefon eller vid ett första möte, men lite kort kan jag beskriva skillnaden här.

I coaching tittar vi på här och nu och framåt. Om du vill ha en förändring i livet men har svårt att komma vidare kan coaching vara ett sätt att se dina hinder, hitta vägar för att komma förbi dem samt lägga upp en plan för att nå dina mål. 

Om du provat coaching men inte kommer vidare, eller rent av hamnar tillbaka på samma hinder igen och igen, då kan det vara läge att gå i terapi.

   

Skillnaden är att vi i terapi, förutom att titta här och nu och framåt, också tittar bakåt i tiden. Ofta handlar det om händelser i vår historia som skapat mönster vi ibland inte förstår eller är helt medvetna om. Och trots att de egentligen inte hör hemma i det liv vi lever idag, blir de till hinder för oss. I terapin kan vi gemensamt utforska, reflektera och skapa större förståelse för det vi har med oss. Med den förståelsen blir det lättare att komma vidare och må och fungera bättre.

Vi träffas i ljusa varma lokaler på Östra Hamngatan 52, centralt i Göteborg eller online - det som passar dig bäst.

 Klicka dig vidare här nedan så ser du mer om hur det går till och vad som kan leda dig vidare.