Grupputveckling

Hur fungerar det i den eller de grupper du befinner dig i? Det kan vara en arbetsgrupp, ledningsgrupp eller annan typ av grupp. Flyter allt på som du och ni önskar? Eller blir det allt som oftast stopp i flödet utan att ni riktigt vet varför? Eller hur ni ska komma vidare?

Många gånger handlar det där stoppet om hur vi fungerar som grupp, där en av grundstenarna är att ha en bra kommunikation - inom gruppen, mellan grupp och ledare, mellan medarbetare och mellan olika grupper. Det där med att kommunicera, att ha en dialog, att göra sig förstådd såväl som förstå andra, är en konst. Ju bättre vi är på den konsten desto större chans har vi att vara effektiva och framgångsrika i det vi gör.

Med en större förståelse för varandra och en väl fungerande kommunikation, flyter samarbetet både lättare och mer effektivt. För att det ska hända behövs ibland någon som kommer utifrån och från en neutral plats hjälper till att lyfta blicken och se vad som händer. Någon som kan hjälpa till att skapa förståelse för det som behöver förändras och som med varsam hand kan hjälpa till att träna och stötta i att nå varandra på nya sätt.

Vi börjar där din grupp befinner sig just nu och skapar en gemensam nulägesbild - viktigt för att sedan kunna titta framåt och skapa en gemensam målbild. Från den platsen kan vi fokusera på det som behöver förbättras för att komma vidare mot de mål ni vill nå.