Livs- och karriärcoaching

Funderar du över om du är på rätt plats i livet? Har du tröttnat på det du gör men vet inte vad du vill göra istället? Är du arbetslös och vet inte i vilken riktning du ska välja att gå?

Ibland hamnar vi vid vägskäl i livet som på olika sätt påverkar livet som helhet. Det kan handla om förändringar av olika karaktär som flytt, separationer, yrkesförändringar eller att få barn. Men det kan också vara en känsla av stagnation och att känna brist på lust och energi. Kanske har förändringarna fått dig att tappa fotfästet lite eller kanske längtar du helt enkelt efter nya utmaningar men kan inte riktigt sätta fingret på vilka de skulle vara.

Med Livs- och Karriärcoaching får du en chans att titta på ditt liv som helhet med målet att känna lust, energi och mening - såväl yrkesmässigt som i övriga livet.

Om du är klar över vad du vill men behöver hjälp med vägen dit, brukar 3-5 träffar vara lagom för att du ska komma vidare. Om du däremot befinner dig på en plats där du inte riktigt vet riktningen är ett program på ca 10-12 träffar att rekommendera. De första inledande träffarna hjälper dig att sätta ett mål som vi sedan arbetar vidare mot. Våra träffar fylls av energi och reflektion, vilket leder fram till en handlingsplan som utgår från dig, dina önskningar, värderingar, egenskaper, kompetens, erfarenheter och kunskaper mm. När vi avslutar vårt arbete kommer du att se på dig själv och dina möjligheter på ett nytt och energifyllt sätt!