Känslor som tar över

Att ha ett rikt känsloliv är en gåva - det bidrar till välbefinnande, glädje, kärlek och en fördjupad upplevelse av sammanhang. 

Men inte alltid. Ibland kan känslor ta så stor plats att de överskuggar allt annat. Det kan vara känslan av oro, sorg, ensamhet eller stress för att ge några exempel på vanliga känslor som kan tynga oss. När denna typ av känslor tar för stor plats hindrar de oss från att också känna det som är positivt och väl fungerande i livet.

En källa till nya insikter

En vanlig reaktion kan vara att vi försöker trycka bort det som vi uppfattar som negativa känslor. Gör inte det. Varje känsla finns där av en anledning. Att våga titta närmare på det som t.ex. oroar dig är ett sätt att ta dig själv på allvar. Och när du tar dig själv på allvar kan du också förstå dig själv bättre, börja sortera och komma fram till en mer balanserad syn på det du har med dig.


Kanske känner du igen dig i beskrivningarna här nedan? Eller har helt andra känslor och upplevelser. Oavsett vilket - kanske är du redo för ett kärleksfullt utforskande av just dina känslor?

Att känna oro

Då och då drabbas vi alla av känslan av oro. Det kan vara oro för en nära anhörig, oro inför framtiden, oro avseende den egna hälsan, yrkeslivet, att inte klara studierna, att vara i relation etc. Många gånger kan vi resonera med oss själva och hantera oron så att den inte påverkar oss mer än kortvarigt. Men ibland tar oron över, vi har svårt att tänka på något annat och ibland t.o.m. svårt att fungera fullt ut i livet. Förnuftsmässigt kanske vi känner att "det här borde jag kunna hantera" eller "det här borde jag kunna släppa", men ändå kommer vi inte vidare.

I det skedet är det en stor hjälp att vända sig till någon som kan guida dig fram till vad din oro handlar om - något som kan ha med skeenden tidigare i livet att göra och som därför är svårt att få tag i på egen hand. Att få hjälp att uttrycka vad du känner, titta på hur just ditt liv ser ut samt få förklaringar till varför din oro inte släpper är första steget mot att komma vidare.

Tillsammans möter vi det som finns hos just dig på ett tryggt och varsamt sätt med målet att hitta en lugnare tillvaro.

Att känna ensamhet

Känner du dig ensam? Det finns många anledningar till att vi känner oss ensamma. Kanske lever du själv utan partner och känner ensamhet i det. Kanske har du svårt att hitta vänner och ha nära relationer. Kanske är du ensam utan familj och släktingar eller saknar arbete och arbetskamrater. Eller kanske har du såväl familj, vänner och jobb - men känner dig ändå ensam.

Ett första steg mot mindre ensamhetskänsla är att vända sig till någon som kan möta dig där du befinner dig och hjälpa dig att förstå mer om dig, dina mönster och relationer.

Att få hjälp att reflektera kring, och hitta en god relation till dig själv och det du har med dig, är grunden för att kunna ha goda relationer med andra.

Att känna sorg

Att känna sorg handlar ofta om att ha drabbats av förlust. Det kan vara förlust av en nära, förlust av ett arbete eller kanske förlusten av en dröm och en längtan som aldrig blev. Ibland, som vid förlusten av en närstående, kan det kännas tydligt för oss varför vi känner sorg och saknad. I andra fall kan det vara en sorg vi bär på, som inte vill släppa taget och som vi kanske har svårt att förstå var den kommer ifrån och vad den handlar om.

Ju starkare kärlek och längtan vi haft för något, desto större och svårare kan sorgen kännas, och desto svårare kan det vara att släppa taget. Och även när vi inte känt kärlek, eller inte tycker det hänt något särskilt i livet, kan en stor sorg uppstå som då kan vara ännu svårare att förstå och hantera. Kanske är det också så att det inte bara är en sak vi tyngs av utan flera saker som nu kommit i kapp och pockar på uppmärksamhet.

När sorgen är tung att bära kan det vara en god hjälp att möta någon som kan hjälpa till att sortera, förstå, sätta ord på, bearbeta och hantera det vi bär på.

Att känna stress

Hur vi upplever stress varierar beroende på vem vi är, vad vi har med oss i livet och vilken situation vi befinner oss i. Att uppleva kortare perioder av stress behöver inte påverka vårt liv i större utsträckning. När stressen är en ständig följeslagare och vi har svårt att slappna av och känna lugn, då finns det anledning till oro.

Att leva under konstant stress ger såväl fysiska som psykiska reaktioner. Kroppen säger ifrån i form av t.ex. spänningsvärk och trötthet. Mentalt kan vi få svårt att minnas, ha svårt att tänka klart och att planera. Emotionellt kan vi bli lättirriterade, känslosamma och uppleva att vi inte kan kontrollera oss själva. Och socialt orkar vi inte längre delta i umgänget med familj och vänner. Allt sammantaget leder till att vi inte längre lever ett liv där vi känner delaktighet, glädje och harmoni. Om vi inte tar tag i situationen kan vi hamna i det vi ibland kallar utbrändhet eller utmattningsdepression - alltså att kroppen helt enkelt inte orkar längre.

Många gånger när vi befinner oss i en stressad tillvaro har vi svårt att tänka tanken att lägga på ytterligare en stressfaktor i form av något mer att göra. Även att ta hjälp av någon utomstående kan kännas som en belastning. Det är nu det är dags att stanna upp och börja känna efter, att tillåta dig att se hur du faktiskt har det i ditt liv och ställa dig frågan "Är det så här jag vill ha det?"  Om svaret är "Nej", ge dig själv lite av den tid du lägger på andra och annat - ta professionell hjälp att reflektera över nuet och vad som lett dig hit samt hitta nya vägar och verktyg mot ett mer hälsosamt och hållbart liv.