Workshops och föreläsningar

Att uppleva en inspirerande föreläsning tillsammans med din grupp eller verksamhet är ett sätt att få inspiration men också skapa gemensamma nya insikter att arbeta vidare med på hemmaplan. En workshop ger dig möjlighet att gå ett steg längre.

Med olika teman anpassade efter era behov och verksamhet får du hjälp att lyfta blicken, reflektera och hitta nya vägar framåt. När du får utrymme att utforska nya områden tillsammans med andra skapas utveckling både för dig själv och gruppen. Resultatet blir en större förståelse - för dig själv och för dina arbetskamrater. Den förståelsen bidrar till en större öppenhet - vilket i sin tur leder till effektivare och bättre arbetsgrupper och resultat. 

Är du ledare för ett företag eller en grupp kan någon eller några dagars workshop vara en stor hjälp för att leda dig och gruppen framåt.


Vi håller föreläsningar och workshops på olika teman som t.ex.;
  • Ditt Inre Ledarskap
  • Hållbart Ledarskap och Medarbetarskap
  • Kommunikation
  • Effektiva och fungerande grupper
Ovanstående är endast förslag på teman. Vi skräddarsyr även utbildningar utefter dina och era behov. Ta en kontakt så ser vi vad vi kan göra tillsammans!

Du är också varmt välkommen att delta i någon av våra öppna workshops i Systemiska Familjekonstellationer - aktuella datum och info hittar du här; Aktuella Datum